Mixers

Doordat Kerkstoel Beton de voorbije jaren fors geïnvesteerd heeft in een modern en gevarieerd wagenpark, kunnen we zeer flexibel werken, zowel op grote als kleine werven.

Ons wagenpark coördineren we volledig vanuit één centraal punt. Daardoor kunnen we een perfecte timing nastreven.